Rookgasventilatoren

 

Wanneer er onvoldoende trek is in uw schoorsteenkanaal slaan niet alleen de rook, maar ook de rookgassen terug uw woonkamer in. Dit probleem doet zich voor wanneer het schoorsteenkanaal te klein is ten opzichte van de open haard. Maar dit probleem komt ook in veel mechanisch geventileerde woningen voor.

 

Een Inatherm rookgasventilator zorgt voor voldoende trek en voor een goede werking van de openhaard.

 

Voor gasgestookte open haarden heeft Inatherm speciaal het RSVG rookgasbeveiligingssysteem ontwikkeld. Dit rookgasbeveiligingssysteem is in Nederland als enige door GASTEC goedgekeurd. In het rookkanaal ontstaat door het meetsysteem een regelbare onderdruk, die het binnendringen van onverbrande gassen tegengaat.

 

Rookgasventilatoren voor elke open haard

 

Voor elke open haard is er dus een oplossing voorhanden. De rookgasventilator is te bedienen vanuit de woonkamer d.m.v. een bedieningskastje of een afstandsbediening.